Jussi-Pekka Pyy

Agrolog, jordbrukare i tredje generationen — Koivula, Ala-Temmes

“Släktgård sedan 70 år. Själv tog jag över gården i april 2018.”

Vad innebär det att odla glutenfri havre?

Man måste vara noggrann. Noggrannare än när man odlar vanlig havre.

Man måste vara noggrann vad gäller havrens kvalitet. På sommaren måste man gå igenom alla åkrar och rensa bort främmande spannmål för hand. Glutenfritt är hantverk. Även maskiner och silos måste kontrolleras så att det inte heller där förekommer korn av främmande spannmål.

Hur känns samarbetet med 65 Oats?

Utvecklande på många sätt. Man både får och måste lära sig nya saker. Att odla glutenfri havre och leverera den till 65 Oats är lönsammare. De presenterar sina egna planer för framtida avtalsodlare och de övertygade mig om produktionsriktningen. Vi delar samma värden och jag är övertygad om att det finns efterfrågan på glutenfri havre, både i Finland och utomlands. Nu väntar havreskörden i en silo på våren och leverans till 65 Oats. Vi ser alla med spänning fram emot resultatet av det här nya samarbetet.

”Glutenfritt är hantverk.”

Varför havre?

På gården har man alltid odlat havre. Här i norr klarar havre sig utmärkt. Även om förra sommaren var mycket torr binder marken här utmärkt fukt och torkan orsakade därför inte en minskad skörd. Och havrens framtid ser ljus ut. Man är överallt i världen intresserad av att den är hälsosam och glutenfri.