Glutenfri Produktionskedja

Natur – Avtalsodlare – Kvarn
Allting börjar på åkern. Utgångspunkterna är goda: naturen här i norr erbjuder världens renaste odlingsmiljö för havre.

Här i vårt område är havre en av våra viktigaste odlingsväxter. Vi väljer yrkesskickliga, noggranna odlare som är villiga att förbinda sig till våra strikta krav på renhet.

I samarbetet deltar också ProAgrias toppsakkunniga som både utbildar och reviderar våra gårdar. Tillsammans hittar vi de bästa verksamhetsmetoderna och delar med oss av de bästa tillvägagångssätten. På så sätt får vi toppkvalitet och renhet.

Vi har helgat en egen kvarn åt renhavre från transport till mottagning av spannmål, förpackning och lagring. Vi har ett eget laboratorium och analyser för renhavre, med vilka vi säkerställer en glutenfri produktionskedja. Dessutom använder vi en utomstående laboratoriepartner vid certifieringen av glutenfrihet.

Kriterier och produktionskedja för glutenfri havre