Kvarnen

Världens renaste havre är värd den finaste kvarnen. Vår splitternya kvarn representerar den modernaste tekniken. Den är en av få strikt glutenfria kvarnar för ren havre i världen. Vi är rätt stolta över den.

Vår utgångspunkt vid planeringen av vår nya havrekvarn och hela kvarnprocessen har varit att säkerställa glutenfriheten ända från mottagning av spannmål till lastning av produkter.

Vår havretillverkningsprocess grundar sig på senaste teknik samt ständig kvalitetskontroll och -ledning.

Målet för vår produktion är att tillverka välsmakande, förstklassiga och säkra glutenfria havreflingor. För oss är förstklassiga havreflingor förutom välsmakande även rena, jämna i kvaliteten, hållbara och spårbara.

Försklassig havre – Kvalitetskontroll – Topphygien

Goda råvaror är utgångspunkten i allt, och vi är lyckligt lottade som får arbeta med världens mest högklassiga havre. Inte ens den finaste kvarnprocessen kan göra dåliga råvaror till bättre, men det är möjligt att misslyckas även med goda råvaror. Därför börjar kvalitetskontrollen redan långt innan spannmålet kommer till kvarnen och fortsätter systematiskt genom hela tillverkningsprocessen.

Vi har ett eget laboratorium och en exakt plan för provtagning som genomförs innan råvaran tas emot och flyttas till en silo. Vid kvalitetsledning av produkten används många små silos, och vi sorterar råvaran utifrån mottagningsprovet enligt kvalitet och skörd. På så sätt säkerställer vi hanteringen av olika kvaliteter och att spårbarheten bibehålls.

Fabriksbyggnaden är designad för att underlätta hygienen. Vi har bästa möjliga rengöringsutrustning samt optiska sorterare, och vid fabriken används endast filtrerad luft. Hos oss i norra Finland odlas vete och råg mer sällsynt, men korn mest allmänt. På så sätt är risken för kontamination störst från korn, och därför har vi satsat särskilt mycket på rengöring av korn vid vår produktion. För närvarande kommer vi ner till resultat på under 10 ppm för glutenfria slutprodukter, även om den officiella gränsen är 20 ppm. Vi arbetar ständigt mot ett slutresultatet på under 5 ppm.

En god produktsäkerhet utgår från valet av pålitliga råvaroleverantörer och säkerställande av kvaliteten hos spannmålet. Vi använder oss av produktsäkerhetssystemet FSSC 22000 och dess avancerade version som omfattar även produktsäkerhetsstandarden för hantering av glutenfria produkter. Alla våra 65 Oats-produkter är certifierade som glutenfria enligt AOECS (Association of European Coeliac Societies), och som bevis på det är våra produkter märkta med den officiella symbolen för glutenfria produkter. Vi följer ett egenkontrollsystem som baseras på HACCP.

Den delikata och säkra havren tillverkas i vår unika kvarn i en process med flera faser och i vår personals varsamma händer.

Som ett slutresultat får vi välsmakande, förstklassiga och säkra glutenfria havreflingor.

Historia, modern kompetens och högteknik

Även om vår havrekvarn är splitterny har vi som företag och familj en bakgrund som mjölnare med stark yrkeskunskap om hantering av spannmål sedan över 60 år tillbaka.  Förutom högklassiga råvaror har högklassiga tillverkningsprocesser och en pålitlig teknik alltid varit hörnstenen i vår verksamhet, och därför har vi en lång gemensam historia med Buhler. Vår nya havrekvarn baserar sig helt på Buhlers kvarnteknik.

Den nya havrekvarnen är på grund av hanteringen av glutenfria produkter designad som en helt separat produktionsanläggning. Den är en av få havrekvarnar i hela världen som är endast avsedd för glutenfri produktion.