Avtalsodlare

Vi är en enda stor familj. Vi skulle aldrig köpa renhavre slumpmässigt eller endast på grund av priset.

Vi känner våra odlare och de känner både oss och känner till naturen i norr och havre. De har de specialkunskaper som krävs och erfarenhet av att odla havre på dessa breddgrader, mer än någon annan. De har även förbundit sig till de verksamhetsprinciper, med vilka vi tillsammans säkerställer att renhavren är glutenfri. Ur detta kunnande växer fram ett samarbete utan like. Odlarna i norr är kända för sin ansvarsfullhet och här i den glest bebyggda delen av landet spelar jordbruket och livsmedelsproduktionen en viktig roll. Naturen har gett oss en möjlighet att odla här. Golfströmmen ser till att vi här alltid har 3–4 grader varmare än på samma breddgraden på andra håll i världen. Och vi vill ta hand om naturen.

Nedan kan du läsa mer om några härliga människor som är våra avtalsodlare

Kalle Vähäsöyrinki från Tupos

Läs mer

Jussi-Pekka Pyy från Ala-Temmes

Läs mer