Kalle Vähäsöyrinki

Agrolog — Vitikon Tila, Tupos

”Som relativt ung stod det klart för mig att mitt mål är att bli jordbrukare på heltid.”

Vilken är din odlarhistoria?

Mina föräldrar Helena och Pentti köpte år 1974 en liten gård i Tupos i Liminka. Då var jag ett år gammal. Gården var i dåligt skick, men Pentti tog tjuren vid hornen och började arbeta. Skogsmark röjdes till åker, han köpte och arrenderade mer. Jag växte själv upp på och med gården. Som relativt ung stod det klart för mig att mitt mål är att bli jordbrukare på heltid. Jag har också gjort många olika slags maskinentreprenader utanför gården för att det skulle vara möjligt att utvidga gården.

På vilket sätt skiljer sig 65 Oats från andra och vad krävs av avtalsodlare?

Kvarnen är ett familjeföretag och inget börsnoterat bolag. Den finns nära, det är en lokal aktör som förbinder sig att köpa och jag förbinder mig att sälja. Vi är övertygade om att i den här ekvationen kommer båda att klara sig. Att hålla havren ren är förstås en del av avtalet.

”Korn går i ax innan havren bildar vippor.”

Vad innebär det att odla glutenfri havre och på vilket sätt avviker det från konventionell odling?

Det utsäde vi sår måste vara rent. Korn går i ax innan havren bildar vippor. Och det kan ögat se. Det gör det enklare att plocka bort eventuellt korn. Två gånger per sommar går vi igenom åkrarna. På så sätt kan vi säkerställa att havren är ren.

Varför havre?

I Tupos i Liminka finns åkrar som passar utmärkt för havre. Jordarten lämpar sig för havre och havre är en odlingssäker växt.

Havrens framtid?

Jag är övertygad om att den är ljus. Efterfrågan håller på att öka. Användningen av havre i livsmedel ökar och priset blir högre.

Slutord

Med hjälp av specialisering kan odlaren förbättra lönsamheten och möjliggöra ett lönsamt jordbruk. I Finland finns för närvarande en stor odlingsareal i reserv på grund av våta år och dålig lönsamhet. Om odlaren får rätt pris för sin produkt sporrar detta till att försöka.